Proces grupowy – POP to nie tylko psychoterapia, ale również filozofia i metoda pracy z grupami oraz całymi społecznościami związana z pojęciem głębokiej demokracji ukutym przez A. Mindella. Polega na rozwiązywaniu konfliktów i trudnych zagadnień. Dwie strony konfliktu stają naprzeciw siebie. Uczestnicy rozpoznają, jakie role pojawiają się po obu stronach i jakie argumenty oraz postawy łączą się z tymi rolami (tak jak jednostka składa się z postaci ze snu, tak grupa składa się z ról). Uczestnicy zmieniają strony, aby poczuć, jak to jest być po drugiej stronie konfliktu. Zmiany stron, dyskusja, przekraczanie progów, czyli trudnych momentów zmieniających tożsamość stron zbliża zwaśnione grupy i ułatwia porozumienie.


Proces grupowy

Zapraszam na procesy grupowe, podczas których będziemy zgłębiać poruszające nas, aktualne zagadnienia społeczne, polityczne, dotyczące różnych społeczności.

Facylitacja metodą procesu grupowego to też skuteczne narzędzie rozwiązywania konfliktów w organizacjach.