Nauka naturalna, czyli uczenie się siebie od własnego ciała

Psychoterapia zorientowana na proces zwana jest przez twórcę metody Arnolda Mindella „nauką naturalną”, bo polega na uważnej, nieoceniającej obserwacji sygnałów wysyłanych przez Ciebie i podążaniu za nimi po to, by odkryć, dokąd chce nas zaprowadzić Twój niepowtarzalny proces. Arnold Mindell jest bezpośrednim spadkobiercą Carla Gustava Junga, mistrza pracy ze snami.

Nauka naturalna

Zrozumienie snów

Zrozumienie snów

Materiałem wyjściowym do pracy z Twoim procesem będą Twoje sny. Praca z procesem zwana jest też pracą ze snem lub pracą ze śniącym ciałem. Sny to nie tylko nasze nocne marzenia, ale też kłopoty w związkach i konflikty z ludźmi, symptomy cielesne, ból i choroby, wypadki, to, co nam się przytrafia, choć tego nie chcemy, uzależnienia i powtarzające się kłopoty.

Czym jest śniące ciało? To cały Ty, cały człowiek rozumiany jako jedność cielesna, psychologiczna i duchowa, a także coś większego od Ciebie. Dlatego w psychoterapii zorientowanej na proces pracujemy z trzema poziomami Twojej uwagi:

  • poziomem fizycznej rzeczywistości,
  • poziomem snu, czyli wymiarem uczuć, emocji i symboli,
  • poziomem śnienia, czyli duchowej jedności, do którego mamy dostęp poprzez intuicję, przeczucia, trudno wyrażalną atmosferę, poczucia w ciele

Jak wygląda i jak działa psychoterapia procesu?

Podczas sesji pracujemy przede wszystkim z doświadczeniem płynącym przez Twoje ciało: z obrazami, dźwiękami, uczuciami, odczuciami w ciele, z tym, jak doświadczasz innych ludzi w relacjach i jak doświadczasz świata, w którym żyjesz.

Praca z procesem to praca nad poszerzaniem naszej świadomości. Kiedy zaczynamy integrować te części nas, które dotąd z różnych powodów odrzucaliśmy lub marginalizowaliśmy, w naturalny sposób zaczynamy bardziej kochać, akceptować i doceniać samych siebie. Stajemy na własnych nogach, jesteśmy w stanie podejmować niezależne, dojrzałe decyzje. Dzięki pracy z doświadczeniem płynącym przez nasze ciało przestajemy wymyślać, jacy powinniśmy być – zaczynamy naprawdę podążać za głosem serca i realizować swój potencjał.

Skutkiem ubocznym pracy z procesem może być też poprawa relacji z bliskimi i przyjaciółmi oraz ustąpienie symptomów fizycznych.

Jak działa psychoterapia
Inne formy

Psychoterapia procesu a inne formy psychoterapii

W psychoterapii zorientowanej na proces nie jesteś pacjentem, tylko klientem terapii, ponieważ każdy człowiek ma swój indywidualny proces. Nie odnosimy się tu do jakiegoś standardu normalności czy „jak powinno być”. Nie przyjmujemy założeń, co jest dobre dla człowieka i co powinno się wydarzyć. Uważnie obserwujemy proces, doświadczamy go i podążamy za nim świadomie.
W odróżnieniu od wielu modalności psychoterapeutycznych, które mają wystandaryzowane metody postępowania, praca z procesem nie daje żadnej gotowej recepty. Odpowiedź odsłania się sama wraz z podążaniem za sygnałami procesu.

Praca z procesem nie polega na analizowaniu problemów, interpretowaniu, intelektualnym przetwarzaniu. Zmiana następuje dzięki doświadczaniu, dzięki przeżyciu procesów, które dotąd pozostawały poza naszą świadomością. Jest to silnie działające, skuteczne narzędzie przemiany. Dzięki temu nie spędzasz miesięcy i lat, opowiadając historie i próbując zrozumieć ich sens. Kontaktujesz się ze sobą bezpośrednio.